Menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO „ALBIONE”

(dalej również: „Polityka” lub „Polityka Prywatności”)

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.10.2018 r. i stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu znajdującego się pod adresem URL: https://shop.albione.eu/pl/i/Regulamin/3. Akceptacja Regulaminu poprzez złożenia Zamówienia w Sklepie oznacza akceptację także załącznika dołączonego – Polityki Prywatności.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Klient” zostało zastąpione określeniem „Ty”,  „Sprzedawca” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Do zmiany Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio §10 ust. 4 – 6 Regulaminu.
 5. W przypadku osób, które odwiedzają Sklep, ale nie posiadają Konta Klienta, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją dostępną w Sklepie. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację warunków.
 6. Deklarujemy, że szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 7. Obsługa Płatności odbywa się poza Sklepem. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do dokonania Płatności zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez serwis Przelewy24. Na potrzeby rozliczeń zapisywane są dane do faktury.
 8. Dane osobowe podawane w Sklepie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Klientów za wyjątkiem Klienta i Sprzedawcy lub osób upoważnionych przez Sprzedawcę.

§2

Sprzedawca jako administrator danych osobowych Klienta

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto Klienta lub składasz Zamówienie na Towary w Sklepie bez rejestracji, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i dostawy, numer telefonu oraz adres IP.
 2. Sprzedawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w celach i na podstawach opisanych w § 8 Regulaminu,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z nami we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych jest możliwy w sposób opisany w § 9 Regulaminu
 6. Jeżeli posiadasz Konto Klienta możesz zalogować się na swoje Konto i możesz w łatwy sposób zmienić swoje dane, w tym je zaktualizować i usunąć.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
  1. usunięcia Konta Klienta;
  2. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Wdrożyliśmy pseudonimizację oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 12. Regularnie testujemy bezpieczeństwo Sklepu oraz mamy wdrożoną procedurę tworzenia kopii zapasowych (tzw. backup).
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3

Pliki cookies

 1. Korzystamy z plików cookies w celu funkcjonowaniu Sklepu, utrzymania sesji Klienta posiadającego Konto Klienta, a także w celach reklamowych.
 2. Zewnętrzne pliki cookies są wykorzystywane do:
  1. zbierania anonimowych danych statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem jest firma Google) ,
  2. interakcji w serwisach społecznościowych (facebook i twitter, adninistratorami są odpowiednio te firmy).
 3. Wyjaśniamy, że pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dopasować parametry Sklepu do indywidualnych potrzeb Klienta (np. prawidłowe wyświetlanie strony Sklepu na urządzeniu Klienta - wielkość ekranu, czy ekran dotykowy).
 4. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne (session cookies) - pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje tekstowe są wówczas trwale usuwane z urządzenia.
  2. cookies stałe (persistent cookies) - pliki o charakterze ciągłym, przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu jego usunięcia przez Klienta.
 5. Możesz wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, lecz możesz nawet ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

§4

Newsletter

 1. Osoba zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera.
 2. Newsletter wysyłany jest e-mailem.
close

Stay in touch

Sign up to get the last news and promo news on all things Albione.

Zero spam, only great info!

Shop is in view mode
Sklep internetowy Shoper.pl